Opstellingen (ook wel vaak familie-opstellingen of systemisch werk genoemd) is een methode om zichtbaar te maken wat er, vaak niet bewust, speelt als we onze draai in het leven niet gemakkelijk vinden. We voelen ons geremd of tegengehouden om dingen, die we eigenlijk graag willen, aan te pakken of om keuzes te maken. Het leven wenkt maar we gaan er niet op in omdat we innerlijk verstrikt zitten. Vaak gaan die verstrikkingen terug op gebeurtenissen en reactie-patronen uit het gezin waarin we opgroeiden. Zowel in onze omgeving als in onze innerlijke wereld, is een moeilijkheid bijna altijd een weerspiegeling van een verstoorde orde : we nemen niet of onvolledig onze juiste plek in. Een moeilijkheid kan oplossen als we onze juiste plaats innemen omdat het leven dan in een veilige bedding kan stromen.

Limburg is de regio waarin we dit werk aanbieden.

We willen de typische Limburgse kwaliteiten van gemoedelijkheid en rust in dit werk vormgeven door de tijd te nemen om te luisteren naar de vraag van wie de opstelling wil.

In de opstellingen willen we de vraagsteller ook de kans bieden om wat zich toont rustig in zich te kunnen opnemen. In onze tussenkomsten zullen we niet zozeer een doel nastreven als wel volgen wat zich aandient in de opstelling. We zullen ons hierbij afstemmen op wat nu voor de vraagsteller de meeste zorg en aandacht vraagt.

We bieden deze werkwijze in workshops aan in Genk en op aanvraag ook op andere locaties.

Op afspraak begeleiden we ook individuele opstellingen rond persoonlijke vragen of moeilijkheden. Deze opstellingen kunnen op afspraak geboekt worden aan 70 euro. Een individuele sessie met gesprek en eigen opstelling duurt meestal minimaal 90 minuten.

Voor een eigen opstelling in groep vragen we 70 euro.

Wie deelneemt aan een workshop opstellingen, zonder eigen vraag en opstelling, geeft 20 euro.            Zo leer je onze manier van werken kennen en verruim je je kijk op het leven.

We sluiten de opstellingsavond met een ritueel om de vrijgekomen energie in de groep te balanceren.

Door aanwezig te zijn bij opstellingen krijg je nieuwe inzichten. Je (h)erkent wat je eigen leven bepaalt en hierdoor kan je makkelijker invulling geven aan je echte verlangens.