Opstellingen (ook wel vaak familie-opstellingen of systemisch werk genoemd ) is een methode om zichtbaar te maken wat er, vaak niet bewust, speelt als we onze draai in het leven niet gemakkelijk vinden. We voelen ons geremd of tegengehouden om dingen, die we eigenlijk graag willen, aan te pakken of om keuzes te maken. Het leven wenkt maar we gaan er niet op in omdat we innerlijk verstrikt zitten. Vaak gaan die verstrikkingen terug op gebeurtenissen en reactie-patronen uit het gezin waarin we opgroeiden. Zowel in onze omgeving als in onze innerlijke wereld, is een moeilijkheid bijna altijd een weerspiegeling van een verstoorde orde : we nemen niet of onvolledig onze juiste plek in. Een moeilijkheid kan oplossen als we onze juiste plaats innemen omdat het leven dan in een veilige bedding kan stromen.

Limburg is de regio waarin we dit werk aanbieden.

We willen de typische Limburgse kwaliteiten van gemoedelijkheid en rust in dit werk vormgeven door ruim de tijd te nemen om de vraag te beluisteren van wie de opstelling wil.

In de opstellingen willen we de vraagsteller ook de kans bieden om wat zich toont rustig in zich te kunnen opnemen. In onze tussenkomsten zullen we niet zozeer een doel nastreven als wel volgen wat zich aandient in de opstelling. We zullen ons hierbij afstemmen op wat nu voor de vraagsteller de meeste zorg en aandacht vraagt.

We geven zowel infosessies als workshops. We bieden deze werkwijze aan in Genk en op aanvraag ook op andere locaties.

Op afspraak begeleiden we ook individuele opstellingen rond persoonlijke vragen of moeilijkheden. Deze opstellingen kunnen nu ook op afspraak geboekt worden aan 50 euro.

Voor een eigen opstelling in groep of individueel vragen we 50 euro.

Wie deelneemt aan een workshop opstellingen, zonder eigen vraag en opstelling, geeft 10 euro. Zo leer je onze manier van werken kennen.

Door aanwezig te zijn bij opstellingen krijg je nieuwe inzichten. Je (h)erkent wat je eigen leven bepaalt en hierdoor kan je makkelijker invulling geven aan je echte verlangens.